Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
58-560 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 47/5


Email:
jeleniagora@ospsbhp.pl