NOWE WŁADZE ODDZIAŁU OSPS BHP W JELENIEJ GÓRZE

W dniu 10 września 2021 r. Walne Zebranie Członków Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Jeleniej Górze wybrało nowe Władze Oddziału na kadencję 2021-2025.


W dniu 10 września 2021 r. Walne Zebranie Członków Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Jeleniej Górze wybrało nowe Władze Oddziału na kadencję 2021-2025.

Prezesem Zarządu OSPSBHP Oddział w Jeleniej Górze została Monika Michalczuk.

Skład Zarządu Oddziału:
wiceprezesi: Łukasz Rabenda i Paweł Legutko,
sekretarz: Anna Świerk,
skarbnik: Andrzej Bojczuk,
członkowie: Agnieszka Patrzałek i Patrycja Paściak.

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Danuta Blicharz, Remigiusz Gierczak, Katarzyna Duda.

Skład Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przedstawia się następująco: Monika Janowska, Anna Michalak, Artur Lema.