III Zebranie Członków Oddziału OSPS BHP w Jeleniej Górze

W dniu 12 października 2021 r. odbyło się już III w tej kadencji zebranie Członków Oddziału OSPS BHP w Jeleniej Górze.


W dniu 12 października 2021 r. odbyło się już III w tej kadencji zebranie Członków Oddziału OSPS BHP w Jeleniej Górze.
Podczas zebrania podjęto wiele ważnych kwestii w zakresie spraw organizacyjnych oddziału oraz planu pracy na ten i przyszły rok.